574-650-202 biuro@ad-fenix.pl

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ADFENIX LEAD GENERATION

 

Firma AdFenix Lead Generation Sp. z o.o. , Świętokrzyska 30/63. 00-116 Warszawa NIP: 5252740851, właściciel serwisu www.ad-fenix.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

1.

Administratorem Danych jest AdFenix Lead Generation Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie pod adresem: Świętokrzyska 30/63. 00-116 Warszawa NIP: 5252740851, REGON: 369547907, KRS: 0000719885. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: iod@ad-fenix.pl

2.

Zakres danych zbieranych podczas korzystania z serwisu obejmuje: adres email, nr telefonu, nr IP, treść zapytania (ew. niewymagane imię i nazwisko o ile podano w treści).

3.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Ponieważ wypełniłeś formularz zakupowy lub złożyłeś zapytanie i zaakceptowałeś Politykę Prywatności Serwisu to przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

  • świadczenie usług drogą elektroniczną
  • przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy
  • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
  • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
  • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
  • dochodzenie należności [na podstawie art.6 ust. 1pkt f) RODO]

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.ad-fenix.pl (telefonicznie, mailowo) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. Dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu.

4.

Bezpieczeństwo Państwa danych: Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Zobowiązujemy się do: zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

6.

Pliki cookies: Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
a)    Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy
b)    Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;

7.

Newsletter: Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do AdFenix Lead Generation Sp. z o.o. , Świętokrzyska 30/63. 00-116 Warszawa NIP: 5252740851, właściciel serwisu www.ad-fenix.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej strony www.ad-fenix.pl. Osoba zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera. Newsletter wysyłany jest e-mailem. AdFenix Lead Generation Sp. z o.o. , Świętokrzyska 30/63. 00-116 Warszawa NIP: 5252740851 zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomość są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe).

8.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych , ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO). Inspektor Ochrony Danych w AdFenix Lead Generation Sp. z o.o. jest dostępny pod adresem email: iod@ad-fenix.pl lub adresem pocztowym firmy.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości - nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.