574-650-202 biuro@ad-fenix.pl

Wypisz się z bazy danych

Zastrzeż swoje dane osobowe

W celu wypisania się z bazy danych i zastrzeżenia danych, należy wypełnić formularz z prawej strony.

W przypadku mailingu, każda wiadomość wysłana z naszego systemu opatrzona jest linkiem do wypisania, który trwale zastrzega adres mailowy w naszych zbiorach.

Pamiętaj, że weryfikujemy twoje zgłoszenie tylko w oparciu o dane dostarczone w zgłoszeniu.

TAK! Szanujemy wolę osób, które nie chcą by ich dane były używane.

TAK! Dane wpisane w formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie do weryfikacji w zbiorach i do trwałego zastrzeżenia.

TAK! Potwierdzimy zastrzeżenie danych w formie maila.

Formularz zgłoszenia wypisu

Formularz służy do usunięcia Państwa danych z bazy danych.

Administratorem danych jest AdFenix Lead Generation
więcej informacji w Regulaminie